service_bg

CERTIFIERINGAR & MILJÖ

Branschen väljer våra plastartiklar för kvalitetsprodukter som skapar värde för andra. Vi bidrar också till det lokala samhället med jobb och utbildning och vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan. Vi påverkar vår omgivning med precision för att göra ett intryck som varar.

Påverkan med precision

På OTV är vi stolta underleverantörer av kvalitetsartiklar i branschen. Företag som skapar stort värde över hela världen väljer oss på grund av den höga kvaliteten på våra varor och noggrann dokumentation av processer och produkter. 

Avtryck som håller

icon_checkmark

Vi är aktivt involverade i hållbar utveckling genom att göra världsmål till vardagsmål

icon_checkmark

Vi var först med dokumenterad spårbarhet hos våra egna leverantörer till stor nytta för kunderna

icon_checkmark

Vi tar ett stort ansvar för att utbilda kloka händer till gagn för oss själva, kunden och samhället

icon_checkmark

Företag väljer oss på grund av den höga kvaliteten på våra varor och exakt dokumentation av processer och produkter

Vårt ansvar

På OTV har vi ett ansvar. Därför vill vi också göra ett positivt och tydligt avtryck på vår väg. Detta gäller både när vi hanterar våra produkter, tillhörande och nödvändig dokumentation samt vårt professionella ansvar. 

283A4122

LIVSMEDELS- SÄKERHET

OTV kan garantera dig deklarationer om överensstämmelse och spårbarhet på ett brett utbud av plastmaterial. Gäller större delen av världen.

283A4429

dokumentation

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa vår höga kvalitet och kontrollerade förhållanden. All dokumentation och certifiering om detta finns här.

283A4213

ansvar

Vi gillar att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, utbildning och lokalt engagemang. Titta på hur vi är medvetna om vårt ansvar.