service_bg

KEMISKA EGENSKAPER

I samråd med oss kan du vara säker på att du väljer rätt plastmaterial för din uppgift.

Exakta definitioner

Många faktorer påverkar vilken typ av plast som är bäst lämpad för ditt plastföremål. Nedanstående formulär måste därför betraktas som vägledande. Den jämför de olika materialen och ger dig därmed en bra överblick. De angivna värdena är baserade på typiska applikationssituationer. Utgångspunkten är det lämpligaste materialet till lägsta pris. När diagrammet visar att flera material uppenbarligen är lika lämpliga kommer följande faktorer att påverka valet. Rätt val av plasttyp beror på vilka egenskaper din plastvara måste ha. Du kan börja med att definiera följande:

Vilka faktorer utsätts ämnet för?
Är det kortsiktiga eller långvariga belastningar?
Slag och skakningar?
Temperatur, luftfuktighet och eventuella kemikalier?
Om det finns slitage, vad är då den halkfria ytan?