service_bg

Livsmedelssäkerhet

På OTV säkerställer vi våra kunder nödvändig livsmedelsdokumentation och spårbarhet av vårt plastmaterial.

Spårbarhet och dokumentation

Vi är en del av en större helhet och därför är vi också stolta över att ta ett ansvar som gör intryck. Vi var t.ex. den första att introducera våra europeiska plastleverantörer för spårbarhet och dokumentation av sin produktion. Det gav våra kunder inom livsmedelsbranschen ett försprång då de fick sin dokumentation och spårbarhet på plats innan det blev ett krav för fortsatt export till nyckelmarknader.

Livsmedelssäkerhet

OTV är registrerat hos det danska veterinär- och livsmedelsverket i Fødevareregion Syd. Alla företag som importerar och säljer material och föremål avsedda för kontakt med livsmedel ska vara registrerade hos det danska veterinär- och livsmedelsverket.

Som ansvarsfullt företag har vi egenkontroll och dokumentation till våra kunder i form av Declaration of Compliance kompletterat med migrationstester från våra leverantörer. På så sätt säkerställer vi att den del av vår tekniska plast som är avsedd för kontakt med livsmedel följer lagen. Vi importerar endast teknisk plast från EU och följer gällande EU-lagstiftning om material i kontakt med livsmedel – FKM.

Försäkran om överensstämmelse kommer att ange att materialet överensstämmer med:

  • Förordning 1935/2004 / EG
  • Förordning 10/2011 / EG
  • Produktionen av plastmaterialet och föremål som bearbetats av materialet har utförts i enlighet med 2023/2006 / EG (GMP – Good Manufacturing Practice)
  • Spårbar metodik och egenkontroll är tillgängliga som en del av överensstämmelse med ovanstående förordningar och 2023/2006/EG
  • Materialet innehåller inte ”Dual Use Additives”

Spårbarheten från färdig produkt hos kund till tillverkning av de använda plasthalvfabrikat hos OTV:s leverantörer kan utföras med identifikationsnummer/batchnr. på beställningar och fakturor för material i kontakt med livsmedel enligt 1935/2004 / EG och 10/2011 / EG.

OTV kan dock inte utfärda generella försäkran om överensstämmelse med 1935/2004 då vi även säljer material som inte är avsett för kontakt med livsmedel och då vi som underleverantör inte nödvändigtvis har kunskap om produktens användning. Det är därför nödvändigt att OTV i samband med att beställningen görs uppmärksammas på hur detaljerad spårbarheten ska vara och om en försäkran om överensstämmelse krävs. Kontakta oss gärna för råd.

OTV:s processer ang livsmedelssäkerhet samt alla deklarationer upprätthålls i vår ISO 9001:2015. Kvalitet, kort leveranstid och hög leveranssäkerhet har stort fokus på OTV – även de ämnen som ska ha en försäkran om överensstämmelse.

Infoblad

Varför blå plast?

Inom livsmedelsindustrin kan blå plast med fördel användas. Blå plast har säkerhetsfördelen att skulle små plastsplitter hamna i maten är de mycket synliga och därmed lättare att upptäcka.

Plastexperter

283A4451_sh
283A4523_sh

Vill du veta mer om användningen av ultramarinblå plast? Kontakta oss gärna för mer information.