283A4420

Plasttyper

Här hittar du de flesta typer av plast, som vi vanligtvis lagerhåller som halvfabrikat på OTV. Anges både med de vanliga förkortningarna, de kemiska namnen och vanliga handelsnamnen.
283A4210

FAQ - VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Ta en titt längst ner på denna sida.

Exakta beteckningar och förkortningar

I tabellen nedan hittar du länkar till de olika plasttyperna vi lagerhåller som halvfabrikat. Anges både med de vanliga förkortningarna, de kemiska namnen och vanliga handelsnamn.

Produktdatablad och lagerlistor
Du hittar ytterligare information om varje plasttyp genom att klicka på önskat material i tabellen. 

Prisutveckling
Vill du se prisutvecklingen för plast kan du följa med HÄR

Vilken typ av plast ska du välja?

Ditt val av plasttyp beror på olika faktorer. Var ska plastämnet användas? Vilka egenskaper ska plastämnet ha? Vilka material eller vätskor kommer i kontakt med plastämnet?

Låt oss hjälpa dig att välja rätt plastmaterial för just ditt projekt. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen.

Välj rätt typ av plast

Tabellen nedan är inte en fullständig översikt över användningsområden och typer av plast. Kontakta OTV om du letar efter plast för andra uppgifter.

  1. Kan användas i ett fåtal fall
  2. Användbar i vissa situationer
  3. Rekommenderas
  4. Bästa valet
PA6POMPETPPEPVCPMMAPCPPPTFEPEEKPSUPURPVDF
Avskärmningarn/an/an/an/a434n/an/an/a2n/an/a
Behållaren/an/an/a34n/an/a4n/an/a2n/a3
Beklädnad till glidande delar3224n/an/an/an/a1n/an/a22
Bussningar4444n/an/an/an/a24n/a13
Displaysn/an/an/an/an/a4n/an/an/an/an/an/an/a
Elektriska komponentern/an/an/an/a3n/an/an/an/an/a3n/an/a
Finmekanikn/a34n/a1n/an/an/an/a4n/an/a1
Fästenn/an/an/a24n/an/a3n/an/an/an/a3
Glidplattor32n/a4n/an/an/an/a1n/an/a22
Glidskenor3434n/an/an/an/a1n/an/a12
Hjul4324n/an/an/an/an/a2n/a22
Sjukhusutrustningn/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a2n/a
Karn/an/an/a34n/an/a4n/an/an/an/a3
Kopplingar2n/an/a2n/an/an/an/an/an/an/a3n/a
Kedjehjul4n/an/a3n/an/an/an/an/an/an/an/a1
Lager4443n/an/an/an/an/a3n/an/a3
Maskindelar44433n/an/an/a24323
Medbringare3444n/an/an/an/an/a3n/an/a3
Montrarn/an/an/an/a344n/an/an/an/an/an/a
Packningarn/an/an/a2n/an/an/an/a3n/an/a14
Precisionslagern/a44n/an/an/an/an/an/a4n/an/an/a
Pumpdelarn/a24n/an/an/an/a324n/an/a3
Rullar4333n/an/an/an/a14n/a23
Rörn/an/an/a343n/a4n/an/an/an/a3
Rörsystemn/an/an/a34n/an/a4n/an/an/an/a3
Säkerhetsfönstern/an/an/an/a334n/an/an/an/an/an/a
Skyltarn/an/an/an/a442n/an/an/an/an/an/a
Skrap-plattor4324n/an/an/an/a23n/a42
Skärplattorn/an/an/a4n/an/an/an/an/an/an/an/an/a
Slitskenor3324n/an/an/an/a1n/an/a22
Skrivunderlagn/an/an/an/a243n/an/an/an/an/an/a
Tandhjul4442n/an/an/an/an/a4n/an/a2
Krav på termisk stabilitet och styrkan/a24n/an/an/an/an/an/a4n/an/an/a
Tätningarn/an/an/a2n/an/an/an/a3n/an/a12
Visirn/an/an/an/an/a24n/an/an/an/an/an/a

Förklaring
De angivna värdena är baserade på typiska applikationssituationer. Eftersom många faktorer påverkar vilket plastmaterial som är bäst lämpat i en given situation bör formen mest ses som vägledande för jämförelse av de olika materialen. Utgångspunkten är det lämpligaste materialet till lägsta pris. När diagrammet visar att flera material uppenbarligen är lika lämpliga kommer följande faktorer att påverka valet.

Val av lämpliga plasttyper
Då det ofta kan vara ganska krångligt att välja rätt material hjälper våra säljare gärna till.

  • Vilka faktorer utsätts ämnet för?
  • Är det kortsiktiga eller långvariga belastningar?
  • Slag och skakningar?
  • Temperatur, luftfuktighet och eventuella kemikalier?
  • Om det finns slitage, vad är då den halkfria ytan?

Plastexperter

283A4523_sh

Vi är duktiga och har utvecklat vår kompetens under många år. Därför kan du tryggt räkna med att få rätt vägledning och råd av oss.