service_bg

dokumentation

Vi fokuserar allt på plast med precision när vi blickar mot framtiden för att hjälpa våra kunder med rätt design och materialval.

Dokumentation och certifieringar

Vi bidrar till en hållbar framtid och vi har en positiv inverkan på vår omgivning. Bland annat med Operation Clean Sweep, där vi sparar miljön från plastflis, och får all kraft från vindkraftverk. Faktum är att vi hade bollen i spel länge när FN:s världsmål kom på planen. Därför är vi en trovärdig partner med stolta och ansvarsfulla medarbetare som gör ett intryck som håller.

Operation clean sweep

Operation Clean Sweep är ett internationellt initiativ för att förhindra att plast hamnar i världshaven. Vi har således bl.a. åtagit oss att se till att vi samlar in plastflis i produktionen och sedan gör oss av med spillet på ett miljövänligt sätt. Under 2019 utarbetade och implementerade OTV en handlingsplan för att säkerställa att plastflis inte släpps ut i miljön. Spånsamlare har installerats i avlopp, spånsugsystemet har uppgraderats och fasta rutiner har införlivats i arbetsflödena. 

iso 9001:2015

Användningen av ISO 9001:2015 hjälper till att säkerställa att kunderna får konsekventa, bra produkter och högkvalitativa tjänster, vilket i sin tur medför många affärsfördelar.

ARBETSSTYRNING

OTV har en grön smiley på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det betyder att vi inte har något utestående med den danska Arbetsmiljöverket. Den gröna smiley är därmed också en signal till omvärlden om att vi har vår arbetsmiljö i ordning.

rohs2

RoHS2-direktivet inför begränsningar för 6 farliga ämnen/material som används i elektronisk/elektrisk utrustning. Vi har erhållit intyg från våra leverantörer (alla lokaliserade inom EU) att deras plastmaterial uppfyller RoHS2-direktivet.

KREDITVÄRDIGHET

Vi bedriver en ekonomiskt sund verksamhet, som stöds av vårt AAA-kreditbetyg, som är det högsta betyget. Detta bevisar att vi på OTV har en mycket god förmåga att uppfylla nuvarande betalningsförpliktelser. 

BUSINESS AWARD

2018 hedrades vi på OTV med UdviklingVejens Erhvervspris. Udvikling Vejen delar årligen ut Näringslivspriset till ett lokalt företag i Vejen kommun, som gjort skillnad i förhållande till olika tillväxtparametrar. 

REACH-DIREKTIVET

REACH är ett EU-direktiv (1907/2006) om kemikalier och deras säker användning. Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människor och miljö, att säkerställa fri rörlighet för ämnen på den europeiska marknaden och att öka konkurrenskraften och innovationen inom den kemiska industrin.

På OTV importerar vi teknisk plast inköpt inom EU. Den levereras antingen som plattor, stänger eller arbetsstycken. På OTV sker bearbetningen uteslutande i form av fräsning, svarvning, bockning och svetsning. Därför omfattas vi på OTV inte direkt av REACH-registreringen. Men som importör har vi begärt av alla våra leverantörer att se till att de, såväl som deras leverantörer, uppfyller kraven i REACH-direktivet. OTV har därför en skyldighet att bedöma ämnenas kemikaliesäkerhet. I första hand baserat på information från leverantörskedjan.

Våra leverantörer har skriftligen meddelat att de eller deras leverantörer uppfyller kraven i REACH och följer schemat för REACH-registreringen. Systematisk uppföljning med leverantörer säkerställer att vår plast inte innehåller ämnen från SVHC-listan utan att OTV informeras. Registreringsskyldigheten för våra leverantörer började 1 juni 2008, med en övergångsordning som löpte till 1 juni 2018 för vissa ämnen som var provisoriskt registrerade.

Intyg från OTV om plastmaterials överensstämmelse med REACH kan skickas på begäran.