PTFE

PTFE – Polytetrafluorethylen (Teflon)
PTFE utmärker sig genom materialets otroligt bra kemiska beständighet. Även om PTFE har mycket låg friktion är slitstyrka och mekanisk styrka begränsad. Dessa egenskaper kan dock förbättras genom tillsättning av t.ex. glasfiber eller kol. Som halvfabrikat är den mest använda tillverkningsmetoden pressning/sintring. Utöver ren PTFE i stänger, ämnesrör och plattor i vit färg, kan det också levereras med tillsättning av glas, grafit, brons eller liknande.

Användning
PTFE används ofta där man behöver god kemikalieresistens eller hög temperaturbeständighet. Även längre tids uppehåll i varmt vatten eller i solljus försämrar inte materialets egenskaper. PTFE används speciellt inom kemisk industri och elektronikindustri.

  • Packningar
  • Tätningar
  • Pumpdelar

Egenskaper
Även om PTFE har låg friktion kan det inte rekommenderas att använda materialet som slitplatta eller lagermaterial eftersom risken för kallflytning är för hög.

Ladda ner

Vi lagerför PTFE i rundstänger, ämnesrör och plattor. PTFE med glas och andra tillsatsämnen framskaffas från verk.

PTFE + 20% glasPTFE
Massafyllnad, g/cm³2,242,20
Kultryckshårdhet, N/mm²2722
Dragstyrka, MPa1110-25
Elasticitetsmodul, MPan/a750
Kärvseghet, KJ/m²n/a16
Fuktupptag 50 % RF, %0,015>0,01
Användningstemp., 0C-200/+260-200/+260
Utvidgningskoefficient, 10-5/0C8,2 – 10,712,5-19
Friktion, µ0,30,1
Syra (förtunnad)++
Bas++
Upplösningsmedel++
UV-ljus++

+ = användbart
– = inte användbart