PVC

PVC – Polyvinylclorid

PVC är ett av de äldsta plastmaterial som existerar och det finns i många olika typer och kvaliteter. Materialet har tidigare varit mycket brett använt, bl.a. till emballage, men får inte längre användas vid kontakt med livsmedel och avfall ska skickas till destruktion. På grund av sin goda kemikalieresistens används PVC ofta till kar, rör och liknande inom kemi- och livsmedelsindustrin. Maskinindustrin använder ofta PVC när det inte utsätts för slit. Liksom det också används till ventilationskanaler, avskärmning, kabinett och andra vakuumformade ämnen. Skyltbranschen använder PVC-plattor som i uppskummad form också är UV-stabila.

Som halvfabrikat är PVC först och främst känt som stänger, plattor (färgade och klara) samt rör. Men också i mjukgjort utförande som bändlar och svängdörrsfolie. Plattor finns i flera kvaliteter: vanliga slagfasta, extra slagfasta, som också är bra till termoformning, samt uppskummade.

Användning – Svängdörrsfolie
Klar mjukgjord PVC används som avskärmning mot vind och kyla/värme vid portar och dörrar, ofta i förbindelse med kyl-fryshus. Klar mjukgjord PVC, PVC Flex, används mest som bändlar i 200-300-400 mm bredd, så att personer, truckar och liknande kan komma igenom. Fås också som svängdörrsfolie i breda banor.

  • Kar
  • Skyltar
  • Beslag
  • Behållare
  • Rörsystem
  • Avskärmningar till ventilationskanaler

Ladda ner

Vi lagerför ett brett program i plattor, stänger och ämnesrör, samt mjukgjord PVC.

PVC xt. alm. slagfastPVC xt. ekstra slagfastPVC presset alm. slagfast
Massafyllnad, g/cm³1,411,401,40
Kultryckshårdhet, N/mm²120110120
Dragstyrka, MPa 55554558
Elasticitetsmodul, MPa320025003000
Kärvseghet, KJ/m²484
Fuktupptag 50 % RF, %<0,1<0,1<0,1
Användningstemp., 0C0/+60-20/+600/+60
Utvidgningskoefficient, 10-5/0C7,57,57,5
Syra (förtunnad)+++
Bas+++
Upplösningsmedel
UV-ljus(+)(+)(+)

+ = användbart
– = inte användbart
() = begränsat användbart